ZROZUMIENIE, AKCEPTACJA, ROZWÓJ . INDYWIDUALNE PODEJŚCIE . ZMIANA NA LEPSZE

Oferta

Start Ikona Oferta

„Przestrzeń analityczna w jak największym stopniu zachowana dla pacjenta, zapewnia mu unikalną okazję, aby mógł w pełni rozwijać się jako on/ona i dzięki temu możemy zobaczyć, że proces analityczny ma własne życie i własny kierunek. Nie można przewidzieć, dokąd nas zaprowadzi, a to czego pacjent doświadcza, daleko wykracza poza wstępne oczekiwania.”

(Patrick Casement)

Obraz

Proces psychoterapeutyczny umożliwia przepracowanie nawet bardzo głębokich deficytów, urazów (także wczesnodziecięcych), konfliktów oraz sytuacji kryzysowych mających miejsce zarówno w przeszłości jak i obecnie przeżywanych przez pacjenta.

Efektem psychoterapii psychoanalitycznej jest umiejętność wypracowania nowych, dojrzałych i satysfakcjonujących sposobów rozwiązywania bieżących problemów, poprzez zintegrowanie różnych aspektów swoich przeszłych i teraźniejszych doświadczeń oraz poprzez uzyskanie nowego spojrzenia na siebie i swoje związki z ludźmi.

Psychoterapia pozwala także pozbyć się utrudniających normalne funkcjonowanie pacjenta objawów, które są najczęstszym powodem zgłoszenia się na psychoterapię.

Objawy, które powinny wzbudzić motywację do podjęcia psychoterapii, obejmują: lęki o różnym charakterze i nasileniu, wycofanie w kontaktach społecznych, trudności w budowaniu i utrzymaniu wartościowych relacji, obniżenie nastroju, problemy z podejmowaniem samodzielności życiowej, izolacja społeczna, utrata kontroli nad własnymi impulsami, niepokojące zachowanie – np. natrętne myśli, zaburzenia odżywiania, snu.

Ponieważ większość cech osobowości jednostki, jej zasoby i deficyty oraz zaburzenia rozwojowe powstają w relacjach i określane są poprzez udział w różnych grupach, tak i najefektywniejszą formą leczenia często okazuje się psychoterapia grupowa.

Ikona

Jak wyglądają grupy?

Grupy są heterogenne i liczą 6-8 osób. Czas trwania terapii w tej formie wynosi najczęściej ponad 2 lata.

Ikona

Kto wybiera formę terapii?

Terapeuta rekomenduje formę, biorąc pod uwagę największe korzyści dla konkretnego pacjenta.

Ikona

Kim są pacjenci?

Pacjentami są osoby o różnej problematyce, a ich dobór do grupy terapeutycznej nie jest przypadkowy.

Szczegóły mojej oferty

Konsultacje psychoterapeutyczne

Każdy proces terapeutyczny poprzedzają spotkania konsultacyjne, umożliwiające przyjrzenie się naturze oraz źródłom cierpienia pacjenta. Efektem tego etapu jest wybór najwłaściwszej formy pomocy pacjentowi. Konsultacje stanowią od dwóch do czterech pięćdziesięciominutowych spotkań, mających charakter rozmowy z psychoterapeutą. Zawsze odbywają się indywidualnie.

Pacjent może również w ten sposób doświadczyć tego, jak będą wyglądały sesje terapeutyczne oraz zapoznać się z rozumieniem jego problematyki przez psychoterapeutę. Spotkania konsultacyjne kończą się szczegółowym opisem przebiegu procesu psychoterapeutycznego oraz ustaleniem jego warunków i ram.

Obraz

Indywidualna psychoterapia psychoanalityczna

Jest to rodzaj psychoterapii oparty na teoriach psychoanalitycznych oraz doświadczeniach klinicznych. Polega na rozmowie, która wnosi poznanie i rozumienie świata wewnętrznego pacjenta, pozwalając na dotarcie do przyczyn odczuwanych objawów, co umożliwia dokonanie zmian w wielu obszarach funkcjonowania pacjenta. Sesje terapeutyczne odbywają się w stałych terminach w ustalonej z pacjentem częstotliwości. Ilość sesji w tygodniu dopasowana zostaje do potrzeb i możliwości pacjenta od jednej do 3 sesji w tygodniu. Długość trwania spotkania to 50 minut.

Obraz

Psychoterapia grupowa

Jest to forma terapii, opierająca się na założeniu, iż ludzka psychika kształtuje się w relacji ze środowiskiem zewnętrznym w różnych grupach, a jej struktura jest zależna od specyfiki relacji z innymi ludźmi. Dlatego też środowiskiem naturalnym do podjęcia pracy nad zmianą we własnym funkcjonowaniu jest grupa. Dolegliwości psychiczne ustępują w miarę prowadzenia swobodnej rozmowy między uczestnikami, przy ukierunkowanych działaniach terapeuty, służących coraz głębszemu poznawaniu różnych obszarów własnej psychiki, czyniąc je bardziej dostępnymi i zrozumiałymi. Wyjątkowość doświadczenia grupowego polega na możliwości uczestniczenia w wielu relacjach, dając okazję do badania własnych trudności interpersonalnych, polegających na wycofaniu, nadmiernej zależności czy problemach z autorytetami. Spotkania grupowe odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają półtorej godziny. Każdy z pacjentów rozpoczyna swoją terapię grupową i ją kończy, a sama grupa trwa dalej. Propozycja uczestniczenia w grupie terapeutycznej wychodzi od terapeuty i wynika z większej korzyści dla konkretnego pacjenta z tej formy leczenia ze względu na problematykę, która w niektórych przypadkach nie będzie mogła znaleźć najkorzystniejszego opracowania w pracy indywidualnej.

Obraz

Umów wizytę

listopad 2023
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3